top of page

Politika kakovosti

V podjetju Kemis plus d.o.o. smo zavezani k zagotavljanju visoke kakovosti naših izdelkov in
storitev ter k stalnemu izboljševanju naših poslovnih procesov. Naša predanost kakovosti se odraža
v vsakem koraku naših procesov, saj stremimo k doseganju najvišjih standardov ter vzpostavljanju
trdnih dolgoročnih odnosov s partnerji.

Naša politika kakovosti vključuje naslednje temeljne principe:

 • Stranka je naša prioriteta: Zavezani smo k izpolnjevanju pričakovanj in zahtev naših
  strank. Aktivno komuniciramo z našimi strankami, da razumemo njihove potrebe in
  zagotovimo rešitve, ki jim prinašajo vrednost. Stremimo k zagotavljanju izdelkov in
  storitev, ki presegajo pričakovanja strank glede kakovosti, zanesljivosti in učinkovitosti.

 • Neprestano izboljševanje: Vztrajno delamo na izboljšavah naših procesov, izdelkov in
  storitev. Redno ocenjujemo naše delovanje in sprejemamo inovativne pristope ter
  uporabljamo najnovejše tehnologije za doseganje boljše učinkovitosti in kakovosti.

 • Usposobljeni in vključeni zaposleni: Vlagamo v razvoj naših zaposlenih in jih
  spodbujamo k pridobivanju novih veščin ter strokovnemu izpopolnjevanju. Naši zaposleni
  so ključ do doseganja visoke kakovosti in uspeha podjetja. Skrbimo za njihov razvoj,
  zagotavljamo ustrezno usposabljanje in spodbujamo njihovo aktivno sodelovanje pri
  izboljšavah.

 • Delovati skladno z zakonodajo in standardi: Delujemo v skladu z veljavno zakonodajo,
  predpisi in standardi. To nam omogoča zagotavljanje stabilne kakovosti izdelkov in storitev.

 • Spremljanje in merjenje: Redno spremljamo in ocenjujemo naše ključne kazalnike
  uspešnosti in rezultate, da zagotovimo dosežke naših ciljev kakovosti ter pravočasno
  prepoznamo morebitne odstopanja.

 • Okoljska in družbena odgovornost: Delujemo odgovorno do okolja in družbe ter si
  prizadevamo za zmanjšanje vpliva naših dejavnosti na okolje. Skrbimo za trajnostno rabo
  virov in spodbujamo etično poslovanje.

 

Ta politika kakovosti je vodilo za vse naše dejavnosti in je osnova za nenehno izboljševanje ter doseganje vrhunske kakovosti na vseh področjih našega poslovanja.

bottom of page