top of page

Sodelujmo skupaj.

Kontaktirajte nas!

Hvala za vaše sporočilo!

Kemis Plus d.o.o., proizvodnja kemičnih izdelkov, storitve in trgovina

Kemis Plus, d.o.o.

Kajuhova 4, SI-1235 Radomlje

00386 (0)1 722 80 07

00386 (0)1 722 80 05

info@kemisplus.si

komerciala@kemisplus.si

Matična številka: 1411381000

ID za DDV: SI58973591

TRR: 03104-1012799893 (pri SKB d.d.)

Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, štev. reg. vložka 99/01803

bottom of page